ស្វែង​យល់​បន្ថែម

ទីក្រុងនីងបូនិងសហឧស្សាហកម្មម៉ាញេទិច។ , អិលធីឌីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែសីហាឆ្នាំ 2016 វាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទីក្រុងនីងបូ Haishu អាចបងាម៉ាញេទិចសហឧស្សាហកម្ម។ , LTD យើងមានក្រុមហ៊ុនឯកទេសខាងផលិតម៉ាញេទិច NdFeB កម្រដែលមានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងប្រទេសចិន។

ផលិតផល​ពិសេស

មកដល់ថ្មី

WhatsApp Online Chat !